טופס פתיחת לקוחטופס הזמנה- מותאם אישית ללקוחM.S.D.Sאישור ניהול חשבוןאישור ניהול ספרים+ ניכוי מסתעודת עוסק מורשה+ רשיון עסקתעודת ISO 9001